- Advies van 5 februari 2014

05/02/2014 - 7/2014

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De Commissie

verleent een gunstig advies voor zover wordt rekening gehouden met de opmerkingen geformuleerd in randnummers 9, 10, 18, 19, 30, 35, 41, 44 en 50 die veelal zijn ingegeven door het ontbreken van voldoende precisering in het ontwerpbesluit.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag betreffende het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de integrale jeugdhulp (CO-A-2013-072).