- Advies van 5 februari 2014

05/02/2014 - 8/2014

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De Commissie verstrekt een gunstig advies over het voorontwerp op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met de verschillende opmerkingen die werden geformuleerd in onderhavig advies.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag betreffende een voorontwerp van ordonnantie tot oprichting en organisatie van een gewestelijke dienstenintegrator (CO-A-2013-036).