- Advies van 5 februari 2014

05/02/2014 - 9/2014

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Brengt de Commissie een gunstig advies uit over het ontwerp van besluit van het verenigd college tot uitvoering van de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan en dit op voorwaarde dat voormelde aandachtspunten bijkomend worden geïntegreerd.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van besluit van het Verenigd College tot uitvoering van de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan (CO-A-2013-069).