- Advies van 10 februari 2014

10/02/2014 - 11/2014

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De Commissie brengt een gunstig advies uit m.b.t. het ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid wat betreft kadervormingstrajecten, voor zover rekening wordt gehouden met de opmerkingen in randnummers 10-14, 16, 19, 23, 26 en 27, inzonderheid:

-bepaling van de verantwoordelijke voor de verwerking in het ontwerp van decreet;

-bepaling van de doeleinden van de databank in het ontwerp van decreet;

-bepaling van de categorieën gegevens in het ontwerp van decreet.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesvraag m.b.t. een ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid wat betreft kadervormingstrajecten (CO-A-2014-010).