- Advies van 26 februari 2014

26/02/2014 - 16/2014

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Brengt de Commissie een gunstig advies uit over artikel 1 van het ontwerp van koninklijk besluit op voorwaarde dat de noodzakelijke aanpassingen worden doorgevoerd zoals omschreven onder de punten 10, 12, 16 en 21 van voorliggend advies.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag over het ontwerp van Koninklijk besluit met betrekking tot de deontologische code toepasselijk op de vergunninghouders van de categorieën A, A+, B, B+, C, D, E, F l , F l +, F2, C l , G2 zoals bedoeld in de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers en haar uitvoeringsbesluiten (CO-A-2014-008).