- Advies van 19 maart 2014

19/03/2014 - 19/2014

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De Commissie,

adviseert gunstig m.b.t. het initiatief maar stelt vast dat er nog een hele reeks problemen verder moeten worden uitgediept (zie randnummers 13 en 14 en de bedenking opgenomen in randnummer 19) teneinde te vermijden dat de praktische uitvoering ervan verzandt.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Advies betreffende het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en de identiteitskaarten alsmede het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar, ter voorkoming van internationale kinderontvoeringen door een ouder (CO-A-2014-022).