- Advies van 19 maart 2014

19/03/2014 - 20/2014

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Brengt de Commissie een gunstig advies uit over de huidige inhoud van het ontwerp kb op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met de opmerkingen onder punten 9, 14, 16-17 van het voorliggende advies.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag betreffende het ontwerp van Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de erkenning van aanmeldingsdiensten voor digitale overheidstoepassingen die gebruik maken van niet-verbonden aanmeldingsmiddelen (CO-A-2014- 015).