- Advies van 19 maart 2014

19/03/2014 - 21/2014

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Brengt de Commissie

 een gunstig advies uit over het voorontwerp dat haar werd voorgelegd met betrekking tot de verwerking door bpost van taken in verband met onmiddellijke inning, onder voorbehoud van de punten 30, 31, 36 en 40;

 Een ongunstig advies uit over het ontwerp van uitdiepingsovereenkomst (zie onder meer de punten 41, 44, 47, 51, 53 tot 57, 60, 61 en 64)


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag betreffende de uitdiepingsovereenkomst tussen de staat en bpost met betrekking tot de financiële en administratieve verwerking van boetes (CO-A-2014-012).