- Advies van 19 maart 2014

19/03/2014 - 22/2014

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

 Brengt de Commissie een ongunstig advies uit wegens de miskenning van het principe vande authentieke bron (zie randnummers 14 en 15);

 Zou de Commissie voor het overige slechts een gunstig advies kunnen uitbrengen indien rekening wordt gehouden met de opmerkingen die werden geformuleerd onder randnummers 10 en 24.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van koninklijk besluit ter reglementering van de behandelingen door middel van vervangingsmiddelen (CO-A-2014-006).