- Advies van 2 april 2014

02/04/2014 - 29/2014

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Brengt de Commissie een gunstig advies uit over het voorontwerp van de instemmingswet maar ze dringt erop aan dat voor de inwerkingtreding van dit verdrag - dat het voorwerp is van deze instemmingswet - rekening wordt gehouden met de punten 8, 9, 13, 14 en 15.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag over het wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België over de grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens met het oog op het identificeren van personen die ervan verdacht worden inbreuken te hebben begaan in het kader van het gebruik van de weg, ondertekend te Brussel op 25 april 2013 (CO-A-2014-021).