- Advies van 2 april 2014

02/04/2014 - 24/2014

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Brengt de Commissie een gunstig advies uit over het ontwerpbesluit op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met haar opmerkingen onder de punten 21 en 34.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik (CO-A-2014-030).