- Advies van 30 april 2014

30/04/2014 - 42/2014

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

 brengt de Commissie een gunstig advies uit over het Ontwerp, mits naleving van de randnummers 15, 17, 19, 20, 23, 26 en 27.

 verzoekt zij de aanvrager om aandacht te hebben voor de overige opmerkingen die zij in randnummers 18 en 25, maakte, die de betrokkenen beter moeten beschermen.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de erkenningscriteria van de vereniging of organisatie bedoeld in artikel 100/4 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (CO-A-2014-029).