- Advies van 30 april 2014

30/04/2014 - 43/2014

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Brengt de Commissie een gunstig advies uit over de twee ontwerpen van koninklijk besluit die aan haar werden voorgelegd op voorwaarden dat rekening wordt gehouden met de punten 20, 28, 35 en 45 tot 48.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Ontwerpen van koninklijk besluit ter uitvoering van respectievelijk de artikelen 8, § 2 en 9, §2 van de wet van 3 augustus 2012 houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten (CO-A1-2014-026).