- Advies van 30 april 2014

30/04/2014 - 44/2014

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Brengt de Commissie:

- een ongunstig advies uit over de drie ontwerpen van KB die haar werden voorgelegd gelet op haar opmerkingen onder de punten 15-18, 29, 39 en 44;

- een gunstig advies uit over de drie ontwerpen van KB die haar werden voorgelegd op voorwaarde dat de aanvrager rekening houdt met haar opmerkingen onder de punten 15-18, 29, 39 en 44, en verzoekt ze de aanvrager bovendien om rekening te houden met haar opmerkingen onder de punten 10, 28, 35, 40 en 47 van dit advies.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Ontwerpen van koninklijk besluit betreffende de rechtstreekse toegang van het Comité P, Comité I en het Controleorgaan tot de Algemene Nationale Gegevensbank van de Politie (CO-A-2014-032).