- Advies van 30 april 2014

30/04/2014 - 33/2014

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Verstrekt de Commissie een gunstig advies over het ontwerp van koninklijk besluit voor zover rekening wordt gehouden met de aanbevelingen geformuleerd in de punten 11, 16 en 20.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Adviesaanvraag betreffende het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de consulenten voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het platform voor de veiligheid en de bescherming van de gegevens (CO-A-2014-033).