- Arrest van 13 oktober 2011

13/10/2011 - 155/2011

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof verwerpt de vordering tot wraking van rechter Nihoul.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Prejudiciële vraag betreffende artikel 14, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, zoals vervangen bij de wet van 15 mei 2007, gesteld door de Raad van State

  • Tussengeschil Rechtspleging

  • Prejudiciële vraag

  • Tussengeschil

  • Verzoekschrift tot wraking

  • Onafhankelijkheid en subjectieve en objectieve onpartijdigheid van de rechter.