- Arrest van 2 februari 2012

02/02/2012 - 15/ 2012

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof verwerpt de vordering tot schorsing.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Vordering tot schorsing van artikel 9 van de wet van 8 juli 2011 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging, ingesteld door Ahmed Boustta en Maoulouda Boustta. Bestuursrecht

  • Vreemdelingenrecht

  • Verblijfsrecht

  • Gezinshereniging

  • 1. Aanvraag tot hereniging van niet-EU-burgers met hun Belgisch kind

  • 2. Aanvraag tot hereniging van niet-EU-burgers met hun kind dat onderdaan is van een andere lidstaat van de Europese Unie. # Schorsing

  • Geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel.