- Advies van 17 juli 2013

17/07/2013 - 25/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Brengt de Commissie een gunstig advies uit over de ontwerpen van koninklijk besluit op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met haar opmerkingen onder punten 14 en 23.


Advies - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Ontwerp van Koninklijk besluit betreffende de bemiddelaar in het kader van de bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen (CO-A-2013-031).