- Arrest van 14 maart 2013

14/03/2013 - 37/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof verwerpt de beroepen.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

 • Beroep tot vernietiging van artikel IV.7, 1°, van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 1 juli 2011 betreffende het onderwijs XXI, ingesteld door de vzw « Samenlevingsopbouw Brussel » en de vzw « Liga voor Mensenrechten » en het beroep tot vernietiging van artikel IV.1, 3°, en artikel IV.7., 1°, van hetzelfde decreet, ingesteld door de vzw « Volwassenenonderwijs van de Landelijke Bedienden Centrale

 • Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel » en anderen. Onderwijs

 • Vlaamse Gemeenschap

 • Volwassenenonderwijs

 • Inschrijvingsvoorwaarden

 • Vreemdelingen

 • Wettig verblijf. # Rechten en vrijheden

 • 1. Recht op onderwijs

 • 2. Vrijheid van onderwijs

 • Beperkingen

 • 3. Recht op toegang tot onderwijs

 • Beperkingen.