- Arrest van 21 maart 2013

21/03/2013 - 40/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

Artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Prejudiciële vraag betreffende artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997, zoals vervangen bij de wet van 2 februari 2005, gesteld door het Hof van Cassatie. Handelsrecht

  • Faillissement

  • Verschoonbaarheid

  • Gevolgen

  • Gezamenlijke of hoofdelijke schulden die door de verschoonbaar verklaarde gefailleerde en diens echtgenoot ten bate van het eigen vermogen van die laatste zijn aangegaan.