- Arrest van 21 maart 2013

21/03/2013 - 41/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof wijst de afstand toe.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Beroep tot vernietiging van artikel 2 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen inzake justitie (I), ingesteld door Philippe Brouwers. Beroep tot vernietiging

  • Afstand.