- Arrest van 18 april 2013

18/04/2013 - 53/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof verwerpt het beroep.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Beroep tot vernietiging van artikel 1 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 6 oktober 2011 betreffende de cursusdragers, ingesteld door de vzw « Fédération des Etudiant(e)s francophones » en anderen. Publiek recht

  • Onderwijs

  • Hoger onderwijs

  • Terbeschikkingstelling van cursusdragers ten behoeve van studenten. # Rechten en vrijheden

  • Onderwijs

  • 1. Recht op onderwijs

  • Kosteloosheid

  • Standstill-verplichting

  • 2. Gelijkheid.