- Arrest van 18 april 2013

18/04/2013 - 54/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof verwerpt het beroep.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Beroep tot vernietiging van de artikelen 28 en 38 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, ingesteld door de vzw « Liga van belastingplichtigen » en anderen. Fiscaal recht

  • Inkomstenbelastingen

  • Bijkomende heffing op roerende inkomsten

  • Controlemechanismen

  • Meedelen van gegevens aan het centraal aanspreekpunt van de Federale Overheidsdienst Financiën. # Rechten en vrijheden

  • Recht op eerbiediging van het privéleven.