- Arrest van 25 april 2013

25/04/2013 - 57/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

De artikelen 1017, eerste lid, 1018 en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek schenden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Prejudiciële vraag betreffende de artikelen 1017, eerste lid, 1018 en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Gerechtelijk recht

  • Verhaalbaarheid van kosten en honoraria van een advocaat

  • Toepassingsgebied

  • Uitsluiting

  • Herstelvorderende overheid

  • Handhavingsmaatregelen inzake ruimtelijke ordening

  • 1. Herstelvordering

  • 2. Stakingsbevel.