- Arrest van 16 mei 2013

16/05/2013 - 66/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof

- vernietigt artikel 9, 2°, van de wet van 7 november 2011 houdende fiscale en diverse bepalingen;

- handhaaft de gevolgen van de vernietigde bepaling ten aanzien van alle toepassingen die ervan zouden zijn gemaakt vóór de bekendmaking van dit arrest in het Belgisch Staatsblad;

- verwerpt het beroep voor het overige.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Beroep tot vernietiging betreffende de artikelen 7, 9 en 11 van de wet van 7 november 2011 houdende fiscale en diverse bepalingen, ingesteld door de vzw « Liga van belastingplichtigen » en anderen.