- Arrest van 16 mei 2013

16/05/2013 - 67/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof verwerpt het beroep.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Beroep tot vernietiging van de artikelen 2 tot 4 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen inzake justitie (I), ingesteld door de vzw « Koninklijk Verbond van de Vrederechters en Rechters in de politierechtbank van België » en anderen. Gerechtelijk recht

  • Gerechtelijke ambten

  • Magistratuur

  • Pensioenberekening

  • Wijziging van de toepasselijke tantième

  • Overgangsregeling

  • Magistraat die de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt.