- Arrest van 22 mei 2013

22/05/2013 - 69/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zendt de zaak terug naar de verwijzende rechter.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Prejudiciële vraag betreffende artikel 36 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, gesteld door de Raad van State. Publiek recht

  • Rechtscolleges

  • Rechtspleging

  • Dwangsom

  • 1. Door de rechtscolleges van de rechterlijke orde uitgesproken dwangsom

  • a. Volle rechtsmacht

  • b. Dubbele aanleg

  • 2. Door de Raad van State uitgesproken dwangsom

  • 3. Bevoegdheid om zich over subjectieve rechten uit te spreken.