- Arrest van 22 mei 2013

22/05/2013 - 72/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof verwerpt het beroep.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Beroep tot vernietiging van artikel 9 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 17 februari 2012 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen betreffende de belasting op de inverkeerstelling op grond van milieukenmerken, ingesteld door Alex De Wulf. Fiscaal recht

  • Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen

  • Belasting op de inverkeerstelling

  • Berekening van de belasting

  • 1. Milieukenmerken

  • 2. Wijziging van de formule

  • Overgangsregeling. # Rechtspleging

  • Beroep tot vernietiging

  • Niet-ontvankelijkheid

  • Gebrek aan belang.