- Arrest van 30 mei 2013

30/05/2013 - 73/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

De artikelen 2 en 3 van de wet van 17 januari 2003 « betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector » schenden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Prejudiciële vraag over de artikelen 2 en 3 van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector, gesteld door het Hof van Beroep te Brussel. Bestuursrecht

  • Rechtscolleges

  • Vernietigingsprocedure

  • Handhaving van de gevolgen van de vernietigde handeling

  • 1. Beroep tot nietigverklaring voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

  • 2. Beroep tot vernietiging van een besluit van het BIPT voor het Hof van Beroep te Brussel.