- Arrest van 6 juni 2013

06/06/2013 - 80/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

- In zoverre het het bedrag van het veroordelingsrecht vaststelt op 3 pct. van het samengevoegde bedrag, in hoofdsom, van de uitgesproken veroordelingen, schendt artikel 142 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet.

- In zoverre het verplicht tot het betalen van het veroordelingsrecht naar aanleiding van een voorwaardelijke veroordeling waarbij blijkens een rechterlijke beslissing de voorwaarde niet in vervulling is gegaan en waarbij het niet in vervulling gaan van die voorwaarde leidt tot een resultaat dat gelijk is aan dat van het afwijzen van een verzoek, schendt artikel 142 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Prejudiciële vragen betreffende artikel 142 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, gesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen. Fiscaal recht

  • Registratierechten

  • Vonnissen en arresten

  • 1. Evenredig veroordelingsrecht

  • 2. Voorwaardelijke veroordeling waarbij de voorwaarde niet in vervulling is gegaan.