- Arrest van 13 juni 2013

13/06/2013 - 89/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

Artikel 124 van de programmawet (I) van 27 december 2006 schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Prejudiciële vraag betreffende artikel 124 van de programmawet (I) van 27 december 2006 (beroepstermijn tegen bepaalde beslissingen van het Asbestfonds), gesteld door de Arbeidsrechtbank te Luik. Sociaal recht

  • Sociale zekerheid

  • Beroep bij de arbeidsrechtbank

  • Termijn

  • 1. Beslissingen die door het Fonds voor de beroepsziekten in het kader van een aanvraag tot erkenning van een beroepsziekte zijn genomen

  • Termijn van één jaar

  • 2. Beslissing tot weigering van schadeloosstelling door het Asbestfonds

  • Termijn van drie maanden.