- Arrest van 13 juni 2013

13/06/2013 - 91/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

Artikel 55, derde lid, van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen schendt de regels die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de gemeenschappen en de gewesten.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Prejudiciële vraag over artikel 55, derde lid, van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, gesteld door de Raad van State. Grondwettelijk recht

  • Bevoegdheden van de Staat, de gemeenschappen en de gewesten

  • Bestuurshandeling

  • Uitdrukkelijke motivering

  • Afwijking

  • 1. Bevoegdheden van de gewesten

  • Impliciete bevoegdheden

  • 2. Federale bevoegdheden

  • Residuaire bevoegdheid

  • Bescherming van de rechten van de bestuurden.