- Arrest van 9 juli 2013

09/07/2013 - 94/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof verwerpt het beroep.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Beroep tot vernietiging van de wet van 22 juli 2009 houdende verplichting tot bijmenging van biobrandstof in de tot verbruik uitgeslagen fossiele motorbrandstoffen, ingesteld door de vzw « Belgische Petroleum Unie » en anderen. Leefmilieu

  • Biobrandstof

  • Verplichting tot inverbruikstelling

  • Maatschappij die benzineproducten en/of dieselproducten uitslaat tot verbruik. # Rechten en vrijheden

  • Vrijheid van handel en nijverheid

  • Beperkingen. # Europees recht

  • 1. Leefmilieu

  • Kwaliteit van brandstoffen

  • 2. Vrij verkeer van goederen en diensten.