- Arrest van 9 juli 2013

09/07/2013 - 103/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

Artikel 186 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen schendt de rtikelen 10 en 11 van de Grondwet niet


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Prejudiciële vraag betreffende artikel 186 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen, gesteld door het Arbeidshof te Luik. Sociaal recht

  • Arbeidsrecht

  • Organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector

  • Toepassingsgebied

  • 1. Beroepsbrandweerlieden

  • 2. Vrijwillige brandweerlieden

  • Uitsluiting.