- Arrest van 9 juli 2013

09/07/2013 - 105/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

Artikel 318, § 1, van het Burgerlijk Wetboek schendt artikel 22 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in zoverre de vordering tot betwisting van het vaderschap door de man die het vaderschap van het kind opeist, niet ontvankelijk is indien het kind bezit van staat heeft ten aanzien van de echtgenoot van zijn moeder.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Prejudiciële vraag betreffende artikel 318, § 1, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Brussel. Burgerlijk recht

  • Afstamming

  • Afstamming van vaderszijde

  • Vermoeden van vaderschap

  • Betwisting

  • Grond van niet-ontvankelijkheid van de vordering

  • Bezit van staat. # Rechten en vrijheden

  • Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven

  • Beperkingen

  • Belangenafweging.