- Arrest van 9 juli 2013

09/07/2013 - 95/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

Artikel 11 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving schendt artikel 127, § 1, 1°, van de Grondwet en artikel 4, 6°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen niet.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Prejudiciële vragen over artikel 11 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving, gesteld door het Hof van Cassatie. Grondwettelijk recht

  • 1. Bevoegdheden van de gemeenschappen

  • Culturele aangelegenheden

  • Radio-omroep en televisie

  • 2. Federale bevoegdheden

  • Residuaire bevoegdheid

  • Andere vormen van telecommunicatie

  • Recht inzake controle en toezicht voor het gebruik van een privénet voor radioberichtgeving, dat geen radio-omroepdienst is.