- Arrest van 9 juli 2013

09/07/2013 - 96/20132

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

Artikel 330, § 1, eerste lid, tweede zin, van het Burgerlijk Wetboek schendt artikel 22 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in zoverre de vordering tot betwisting van de erkenning van het vaderschap door de man die het vaderschap van het kind opeist, niet ontvankelijk is indien het kind bezit van staat heeft ten aanzien van degene die het heeft erkend.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Prejudiciële vragen betreffende artikel 330, § 1, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Burgerlijk recht

  • Afstamming

  • Afstamming van vaderszijde

  • Erkenning van vaderschap

  • Vordering tot betwisting

  • Grond van niet-ontvankelijkheid

  • Bezit van staat. # Rechten en vrijheden

  • Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven.