- Arrest van 9 juli 2013

09/07/2013 - 97/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Prejudiciële vragen over de artikelen 29bis en 29quater van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, gesteld door het Hof van Beroep te Brussel. Bestuursrecht

  • Rechtscolleges

  • Vernietigingsprocedure

  • Handhaving van de gevolgen van de vernietigde handeling

  • 1. Beroep tot nietigverklaring voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

  • 2. Beroep tot vernietiging van een beslissing van de CREG voor het Hof van Beroep te Brussel.