- Arrest van 9 juli 2013

09/07/2013 - 102/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

Artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, in samenhang gelezen met artikel 30 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Prejudiciële vraag over artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, gesteld door de Rechtbank van Koophandel te Luik. Economisch recht

  • Continuïteit van de ondernemingen

  • Procedure van gerechtelijke reorganisatie

  • Opschorting

  • Uitzondering op de regel van het verbod om de middelen van tenuitvoerlegging voort te zetten

  • 1. RSZ

  • Hoofdelijke aansprakelijkheid en verplichtingen tot inhouding en storting waarin artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 voorziet

  • 2. Andere schuldeisers in de opschorting.