- Arrest van 18 juli 2013

18/07/2013 - 107/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof

verwerpt het beroep, onder voorbehoud van de in B.12.3 en B.12.4 vermelde interpretatie.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

 • Beroep tot vernietiging van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingesteld door de vzw « Association pour le droit des Etrangers » en anderen. Bestuursrecht

 • Vreemdelingenrecht

 • Asielprocedure

 • Veilig land van herkomst

 • 1. Vermoeden

 • Omkering van de bewijslast

 • 2. Beperking tot vijftien dagen van de termijn waarbinnen de Commissaris-generaal een beslissing moet nemen

 • 3. Aanvangspunt van de termijn

 • 4. Wettigheidsbeginsel

 • Machtiging aan de Koning

 • 5. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

 • 6. Andere kwetsbare personen. # Europees recht

 • Omzetting van een richtlijn.