- Arrest van 18 juli 2013

18/07/2013 - 108/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof verwerpt het beroep.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Beroep tot vernietiging van artikel 46, § 3, 5°, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, ingesteld door de nv « Holcim België » en anderen. Milieurecht

  • Duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

  • Vlaams Gewest

  • Milieuheffing

  • Meeverbranden van afvalstoffen

  • Afvalstoffen die als vervangingsgrondstof worden meeverbrand

  • Nultarief

  • Wettigheidsbeginsel. # Rechten en vrijheden

  • Recht op de bescherming van een gezond leefmilieu

  • Standstill-verplichting.