- Arrest van 31 juli 2013

31/07/2013 - 110/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof verwerpt het beroep


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Beroep tot vernietiging van de artikelen 3 en 51 van het decreet van het Waalse Gewest van 9 februari 2012 tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode, ingesteld door de stad Andenne. Bestuursrecht

  • Huisvesting

  • Waals Gewest

  • Begrip woonkern. # Rechten en vrijheden

  • Economische, sociale en culturele rechten

  • Recht op een behoorlijke huisvesting

  • Wettigheidsbeginsel

  • Delegatie aan de uitvoerende macht.