- Arrest van 31 juli 2013

31/07/2013 - 111/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

In zoverre het de eigendommen die als sociale woningen worden verhuurd maar die toebehoren aan een vereniging die is opgericht door een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en waarvan slechts één of meer openbare centra voor

maatschappelijk welzijn deel uitmaken, aan een onroerende voorheffing van 2,5 pct. onderwerpt, schendt artikel 255 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Prejudiciële vraag betreffende artikel 255 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Gent. Fiscaal recht

  • Inkomstenbelastingen

  • Vlaams Gewest

  • Onroerende voorheffing

  • Sociale woningen

  • 1. Toebehorend aan een OCMW

  • Verlaagd tarief

  • 2. Toebehorend aan een vereniging die door een OCMW is opgericht

  • Geen verlaagd tarief.