- Arrest van 31 juli 2013

31/07/2013 - 113/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof

beslist het onderzoek van onderhavige zaak op te schorten totdat het Hof zal hebben geantwoord op de prejudiciële vraag in de zaak nr. 5232.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Beroep tot vernietiging van de wet van 11 april 2012 tot wijziging van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening wat de toegelaten afwijkingen betreft, ingesteld door de bvba « Arpit » en anderen. Handelsrecht

  • Sluitingsuren en wekelijkse rustdag

  • 1. Nachtwinkels

  • 2. Tankstations met een winkelinrichting.