- Arrest van 31 juli 2013

31/07/2013 - 114/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof

vernietigt artikel 7.4.1/2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, ingevoegd bij artikel 35 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 11 mei 2012 houdende wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en wijziging van de regelgeving wat de opheffing van het agentschap Ruimtelijke Ordening betreft.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Beroepen tot vernietiging van artikel 7.4.1/2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals ingevoegd bij artikel 35 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 11 mei 2012, ingesteld door de nv «Recover Energy » en door de gemeente Lebbeke. Bestuursrecht

  • Stedenbouw en ruimtelijke ordening

  • Ruimtelijke uitvoeringsplannen die op onwettige wijze tot stand zijn gekomen

  • Validatie door de decreetgever. # Rechten en vrijheden

  • Jurisdictionele waarborgen

  • Recht op toegang tot de rechter.