- Arrest van 31 juli 2013

31/07/2013 - 115/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof

stelt vast dat de prejudiciële vraag zonder voorwerp is.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Prejudiciële vraag betreffende artikel 7.4.1/2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals ingevoegd bij artikel 35 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 11 mei 2012, gesteld door de Raad van State. Bestuursrecht

  • Stedenbouw en ruimtelijke ordening

  • Ruimtelijke uitvoeringsplannen die op onwettige wijze tot stand zijn gekomen

  • Validatie door de decreetgever.