- Arrest van 7 augustus 2013

07/08/2013 - 118/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof verwerpt het beroep.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Beroep tot vernietiging van artikel 7, 1°, van de wet van 26 maart 2012 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de collectieve schuldenregeling betreft, ingesteld door de Orde van Vlaamse balies. Grondwettelijk recht

  • Federale bevoegdheden

  • Procedure van collectieve schuldenregeling

  • Voorwaarden voor het vervullen van de functie van schuldbemiddelaar

  • Bijzondere opleiding. # Gerechtelijk recht

  • Collectieve schuldenregeling

  • Schuldbemiddelaar

  • Voorwaarden

  • Erkenning na het volgen van een opleiding.