- Arrest van 7 augustus 2013

07/08/2013 - 119/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

Artikel 1907bis van het Burgerlijk Wetboek schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Prejudiciële vraag betreffende artikel 1907bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Brussel. Burgerlijk recht

  • Verbintenissenrecht

  • Overeenkomsten

  • Maximumbedrag van de wederbeleggingsvergoeding die de kredietnemer aan de kredietgever is verschuldigd

  • 1. Leningsovereenkomsten

  • 2. Overeenkomsten voor een kredietopening

  • Overeenkomsten voor de opening van een niet wederopneembaar krediet.