- Arrest van 7 augustus 2013

07/08/2013 - 120/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

Artikel 6, eerste lid, 1°, van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Prejudiciële vraag betreffende artikel 6, eerste lid, 1°, van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, gesteld door de Raad van State. Publiek recht

  • Private veiligheid

  • Bewakingsondernemingen

  • Personeel

  • Vergunning om bewakingsfunctie uit te oefenen

  • 1. Personen die zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf, ongeacht de duur ervan, wegens opzettelijke slagen en verwondingen

  • 2. Personen die zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van minder dan zes maanden en wegens enig misdrijf met uitzondering van opzettelijke slagen en verwondingen en de andere in het geding zijnde bepaling opgesomde misdrijven.