- Arrest van 26 september 2013

26/09/2013 - 130/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof, beperkte kamer, met eenparigheid van stemmen uitspraak doende,

verwerpt het beroep


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Beroep tot vernietiging van de wet van 13 maart 2013 « tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen », ingesteld door Joseph Barthol. Voorafgaande rechtspleging

  • Beroep tot vernietiging

  • Klaarblijkelijke niet-ontvankelijkheid.